Modlitwa za chorych

Modlitwa jest światłem dla duszy. (abba Izajasz)

MODLITWA ZA CIERPIĄCYCH MUKOLINKÓW

 Władco Wszechmocny, Królu Święty, karzący i nie zabijający, umacniający upadających i podnoszący zrzuconych, uleczający cielesne słabości ludzi, modlimy się do Ciebie, Boże nasz, nawiedź Twoim miłosierdziem wszystkich chorujących na mukowiscydozę, Twoich sług i przebacz im wszelki grzech dobrowolny i mimowolny.
 O, Panie, ześlij z niebios Twoją uleczającą moc, dotknij ich ciał, wygaś gorączkę, ukróć cierpienie i wszelką niemoc kryjącą się w nich, bądź Lekarzem Twoich sług, podnieś ich z łoża boleści i łoża rozdrażnienia całych i doskonałych, daj ich Twemu Kościołowi zadowolonych i spełniających Twoją wolę.

 Albowiem Ty litujesz się i zbawiasz nas, Boże nasz, i chwałę oddajemy Tobie, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Loading

Udostępniam na:

POMÓŻ MI!

"Boję się cierpienia,
kiedy choroba odbierze oddech"